THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Trường được thành lập 1949, tiền thân là trường Quốc gia Mỹ nghệ. Năm 1984 Trường đổi tên thành Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, hiện nay Trường có ba hệ đào tạo chính: hệ Đại học chính quy, hệ Đại học liên thông và hệ Sau đại học. Trường Đại học Mỹ thuật […]

Read More

LỊCH SỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Tổng quan quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và thành tích của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, từ năm 1949 đến năm 2014. Trải qua 65 năm hình thành, xây dựng và phát triển, các thể hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên trường đại […]

Read More

Liên hệ

360 Đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,
Hà Nội, Việt Nam
Email: mtcn@gmail.com
Hotline: 024 38512476

Bản đồ