Lịch sử phát triển

Trải qua hơn 70 năm hình thành, xây dựng và phát triển, các thể hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp (MTCN) đã không ngừng phấn đấu vươn lên trong công tác, lao động, học tập, chung tay, chung sức xây dựng, […]

Read More

LỊCH SỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Tổng quan quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và thành tích của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, từ năm 1949 đến năm 2014. Trải qua hơn 70 năm hình thành, xây dựng và phát triển, các thể hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên trường […]

Read More

Thông tin chung

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp được thành lập 1949, tiền thân là trường Quốc gia Mỹ nghệ. Năm 1984 Trường đổi tên thành Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, hiện nay Trường có ba hệ đào tạo chính: hệ Đại học chính quy, hệ Đại học liên thông và hệ Sau đại […]

Read More

Sứ mệnh và tầm nhìn

Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp – tiền thân là trường Quốc gia Mỹ nghệ được thành lập ngày 8 tháng 7 năm 1949. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp qua hai thế kỷ được kết nối bởi nhiều giai đoạn lịch sử, phản […]

Read More

Liên hệ

360 Đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,
Hà Nội, Việt Nam
Email: mtcn@gmail.com
Hotline: 024 38512476

Bản đồ