Sứ mệnh và tầm nhìn

Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp – tiền thân là trường Quốc gia Mỹ nghệ được thành lập ngày 8 tháng 7 năm 1949. Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp qua hai thế kỷ được kết nối bởi nhiều giai đoạn lịch sử, phản ánh sự đi lên, trưởng thành theo những quy luật chung tất yếu, khách quan, đồng thời cho thấy sự tích cực chủ động nỗ lực phấn đấu vươn lên của các thế thệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên đối với sự nghiệp xây dựng, củng cố, phát triển từ giai đoạn đầu thành lập cho đến ngày nay và những năm tiếp theo.  Trong Chiến lược phát triển tiếp tục giai đoạn từ nay đến năm 2020 và đến năm 2030, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp xác định rõ Sứ mệnh và Tầm nhìn của Nhà trường: “Là cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu về lĩnh vực thiết kế Mỹ thuật ứng dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Cung cấp nguồn nhân lực – Họa sĩ có trình độ đại học, sau đại học chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp CNH – HĐH đất nước và hội nhập quốc tế”.Tầm nhìn của Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội hướng đến: “Trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành về Mỹ thuật và Mỹ thuật ứng dụng trong cả nước, ngang tầm các cơ sở đào tạo đại học cùng ngành có uy tín trong khu vực, với chương trình đào tạo tiên tiến và có khả năng hợp tác quốc tế”.

                Trích: Kỷ yếu 65 năm ngày thành lập trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (1949 – 2014)

Liên hệ

360 Đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,
Hà Nội, Việt Nam
Email: mtcn@gmail.com
Hotline: 024 38512476

Bản đồ