Hội nghị Viên chức, người lao động Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm học 2023-2024  

Ngày 25/11/2023, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (ĐH MTCN) long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động (VCNLĐ) nhằm đánh giá Nghị quyết Hội nghị VCNLĐ năm học 2022-2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024.

Tham dự hội nghị, về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam có đồng chí (đ/c) Nguyễn Ngọc Ân – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đ/c Trịnh Thị Hồng Duyên đại diện cho PA03 – Công an thành phố Hà Nội.

Về phía Nhà trường có: đ/c Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đ/c Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đ/c Trần Bá Tăng – UVBTV, Phó Hiệu trưởng; đ/c Bùi Anh Khoa – Chủ tịch Công đoàn; đ/c Trần Tiến Thành – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường cùng lãnh đạo các phòng, khoa, ban, trung tâm và toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường.

Đ/c Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và đ/c Bùi Anh Khoa – Chủ tịch Công đoàn trường đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe các bản báo cáo tóm tắt:

  1. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2022-2023, phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024
  2. Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm học 2022-2023 & phương hướng 2023-2024 – Bùi Anh Khoa
  3. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2022 & Báo cáo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2023-2024
  4. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND năm học 2022-2023 & phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024
  5. Báo cáo tóm tắt kiểm điểm của người đứng đầu Nhà trường về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023
  6. Báo cáo kết quả thực hiện công việc của Hội đồng trường năm học 2022-2023…

 Đ/c Phạm Hùng Cường – Hiệu trưởng  khai mạc Hội nghị Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị VCNLĐ của Trường ĐHMTCN năm học 2022-2023, phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Nội dung báo cáo “Kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, nghị quyết hội nghị viên chức, người lao động, quy chế dân chủ cơ sở năm học 2022-2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024” đề cập đến kết quả thực hiện các công tác: Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; công tác Đào tạo (Đào tạo trình độ đại học các hệ: chính quy, liên thông, vừa làm vừa học; Công tác đào tạo Sau đại học); công tác tổ chức; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác truyền thông tin học và quản lý sinh viên; công tác Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác Đầu tư xây dựng và Cơ sở vật chất thiết bị; công tác kế hoạch Tài vụ; công tác thi đua khen thưởng; công tác chăm lo đời sống viên chức người lao động; công tác Đảng đoàn thể và kiểm điểm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Bằng sự nỗ lực, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm cao, tập thể VCNLĐ Trường ĐH MTCN đã vượt qua nhiều khó khăn, gặt hái được nhiều thành tích. Với những thành công đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 đã được đề ra cụ thể ở các công tác: Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng; đào tạo nguồn nhân lực; tổ chức cán bộ; cơ sở vật chất; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; thực hiện cơ chế tự chủ… nhằm nâng cao hơn nữa những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua.

Đ/c Bùi Anh Khoa – Chủ tịch Công đoàn trường đọc báo cáo kết quả phong trào thi đua năm học 2022-2023 và phương hướng 2023-2024

Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm học 2022-2023 và phương hướng 2023-2024, đ/c Bùi Anh Khoa nhấn mạnh các kết quả hoạt động và các phong trào thi đua đề cập đến các công tác quan trọng như: Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện; công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của VCNLĐ và các hoạt động xã hội: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động VCNLĐ thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết của Công đoàn, của ngành Giáo dục và đặc biệt là các Nghị quyết của Đảng ủy, chủ trương, kế hoạch công tác của Nhà trường đến các đơn vị, tổ Công đoàn trong trường; …Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính chất xã hội rộng lớn, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường: Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy học”; các phong trào thi đua gắn liền với các cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước…” trong toàn thể công đoàn viên. Tham gia các hoạt động chuyên môn: Sáng tác mỹ thuật, thiết kế, thi công các công trình mỹ thuật ứng dụng; tổ chức woskshop, chương trình thiết kế sáng tạo; tham gia triển lãm của Hội Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm của các làng nghề và triển lãm nhóm, cá nhân…đặc biệt triển lãm Mỹ thuật ứng dụng chào mừng tháng Công nhân và kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được đổi mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả, biểu dương, tôn vinh nhân rộng các điển hình tiên tiến, chỉ đạo tổ chức đăng ký thi đua và xét thi đua đảm bảo đúng quy định… Với những thành công đã đạt được, bản báo cáo cũng đề cập đến phương hướng hoạt động trong năm học 2023-2024 phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2022-2023 vừa qua.

Đ/c Đào Thị Lan Hương – Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ đọc báo cáo hoạt động tài chính năm 2022 và báo cáo sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2023-2024

Đ/c Đào Văn Thìn – Trưởng Ban thanh tra nhân dân đọc báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023 và phương hướng hoạt động 2023-2024

CBVCNLĐ thực hiện công tác bỏ phiếu bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025

Hội nghị cũng lắng nghe hai tham luận:

-Tham luận: “Ngành sơn mài, khoa Mỹ thuật truyền thống – Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tích cực nghiên cứu khoa học, sáng tác và giới thiệu nghệ thuật sơn mài với bạn bè quốc tế” của Đ/c Trần Anh Tuấn – khoa Mỹ thuật truyền thống

-Tham luận: “Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp: Tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0” của Đ/c Nguyễn Quang Thắng – Phòng Quản lý khoa học.   

Đ/c Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Đảng uỷ, Đ/c Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường đã chúc mừng và biểu dương sự cố gắng nỗ lực, những thành tích mà VCNLĐ trong Nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Đ/c Bùi Trung Dũng đề nghị trong năm học 2023-2024, toàn thể VCNLĐ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ; không ngừng đổi mới nội dung phương pháp, hình thức đào tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý nghiên cứu khoa học; Từng bước thực hiện tự chủ đại học trong đó tiếp tục chú trọng thực hiện thành công công tác kiểm định để đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Đ/c Bí thư Đảng ủy đề nghị: BCH Công đoàn Trường phát huy vai trò chức năng của tổ chức Công đoàn, phối hợp với Ban giám hiệu Nhà trường để từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho VCNLĐ, tăng cường đoàn kết nội bộ, chung sức xây dựng và phát triển Nhà trường.

Đ/c Nguyễn Ngọc Ân – UV Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GDVN phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Ngọc Ân – UV Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao Động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GDVN ghi nhận và chúc mừng những thành công mà Trường ĐHMTCN đã đạt được trong năm học 2022-2023 vừa qua. Đ/c Nguyễn Ngọc Ân hy vọng và tin tưởng trong năm học 2023-2024, tập thể VCNLĐ Trường ĐHMTCN sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, phát huy được những thế mạnh trong đặc thù công tác để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong mọi công tác.

Tại Hội nghị, đại diện Ban giám Hiệu, Đ/c Phạm Hùng Cường – Hiệu trưởng và đại diện Công đoàn Trường, Đ/c Bùi Anh Khoa – Chủ tịch Công đoàn trường đã ký Bản giao ước thi đua tập thể năm học 2023-2024.

Đ/c Phạm Hùng Cường – Hiệu trưởng và Đ/c Bùi Anh Khoa – Chủ tịch Công đoàn hoàn tất Bản ký kết giao ước thi đua tập thể năm học 2023-2024

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, cùng tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, nhất trí, Trường ĐHMTCN tin tưởng rằng mỗi VCNLĐ sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng và phát triển nhà trường, xứng đáng với vị thế đào tạo và nghiên cứu mỹ thuật ứng dụng đầu tiên và hàng đầu cả nước.

Liên hệ

360 Đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,
Hà Nội, Việt Nam
Email: mtcn@gmail.com
Hotline: 024 38512476

Bản đồ