Cụ thể, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội chủ trì tổ chức Hội thảo thực nghiệm “International Ceramic Workshop 2023” đầu tiên nhằm trao đổi học thuật, khuyến khích sáng tạo của cán bộ giảng viên và sinh viên giữa hai trường thông qua các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng nhằm nâng cao nghề nghiệp và trực tiếp phục vụ công tác đào tạo lĩnh vực thiết kế của hai trường. Đây là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nhà trường đã ký hợp tác từ 3/2023.

Hoạt động là cơ hội nâng cao năng lực nghiên cứu thực nghiệm cho các giảng viên giữa hai trường, gắn kết với nhu cầu thực tiễn hiện nay và xu hướng phát triển mỹ thuật ứng dụng, phát huy những giá trị tích cực, mang lại giá trị thẩm mỹ, công năng đích thực trong xu thế hội nhập và phát triển.

Lãnh đạo Trường Đại học MTCN Hà Nội và Trường Đại học King Mongkut Thái Lan trao giấy chứng nhận cho các sinh viên trường Đại học King Mongkut (Ảnh: PV)

Hoạt động Hội thảo và thực nghiệm ngành thiết kế gốm lần này có 5 giảng viên và 11 sinh viên chuyên ngành Ceramic design của hai trường tham gia. Sau 5 ngày làm việc tích cực, kết quả có 85 tác phẩm hoàn thiện. Buổi trưng bày báo cáo kết quả hoạt động Ceramic Workshop đã được tổ chức khai mạc vào 17h ngày 22/10/2023 tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, tham dự buổi khai mạc có các nghệ sỹ của 27 Quốc gia trên thế giới. Đây là sự kiện đầu tiên, đánh dấu sự hợp tác tốt đẹp giữa hai trường, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ngành Ceramic design của Nhà trường.

Theo đó, các tác phẩm của giảng viên và sinh viên ngành Ceramic design sẽ được trưng bày đến hết ngày 31/10/2023, tại sảnh triển lãm nhà A – Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, 360 đường La Thành, TP Hà Nội.

Nguồn: https://dangcongsan.vn/