Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH MTCN nghiệp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023 – 2025

Hòa trong bầu không khí tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Thủ đô nói riêng đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11 và Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ 8, được sự đồng ý của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội và Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (ĐH MTCN), ngày 18/5/2023, Ban Chấp hành Hội Sinh viên đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH MTCN nghiệp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Về phía Thành đoàn – Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội, Đại hội có sự hiện diện của:  Đ/c Hoàng Thanh Tâm – Ủy viên Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội;  Đ/c Lê Thanh Hương – Phó Chánh văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Về phía trường ĐH MTCN, đại hội có sự hiện diện của: đ/c Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng Trường; đ/c Phạm Hùng Cường – Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp; cùng lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, ban và đặc biệt là sự hiện diện của 120 đại biểu chính thức, là những hội viên, sinh viên ưu tú, xuất sắc trên nhiều lĩnh vực hoạt động đại diện cho hơn 2000 hội viên, sinh viên của trường ĐH MTCN.

Hiệp thương bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

Tại đại hội, đ/c Phạm Quỳnh Anh – chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH MTCN khóa 6 đọc diễn văn khai mạc đại hội. Đại hội thực hiện nhiệm vụ tổng kết và đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên trường giai đoạn 2020 – 2023; thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động của công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2025; Đồng thời hiệp thương thống nhất bầu ra Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường khóa mới đủ năng lực và phẩm chất đạo đức để gánh vác trách nhiệm và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương, nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên cấp trên, của Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường và của Hội Sinh viên Trường trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội lấy ý kiến thông qua chương trình làm việc và Quy chế Đại hội

Theo kế hoạch, đại hội diễn ra với các nội dung cơ bản như sau:

-Hiệp thương bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

– Thông qua chương trình làm việc và Quy chế Đại hội

-Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

-Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020 – 2023 và phương hướng hoạt động 2023 – 2025

-Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Hội sinh viên Thành phố

-Tham luận: “Tầm quan trọng của Tiếng Anh với sinh viên trong khối ngành Mỹ thuật Ứng dụng” – đ/c Trần Thu Trang

-Tham luận: Tác động của truyền thông số đến các chuyên ngành mỹ thuật nói chung và các hoạt động của Câu lạc bộ truyền thông MMC nói riêng” – đ/c Đoàn Thùy Dương

-Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023

-Hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2025

-Hiệp thương bầu Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2025

-Hiệp thương bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2025

-Ra mắt Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2025

-Báo cáo kết quả quá trình hiệp thương giới thiệu nhân sự tham gia vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường khóa 7, nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Đ/c Phạm Quỳnh Anh  đọc báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH MTCN khóa 6, nhiệm kỳ 2020 – 2023

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH MTCN khóa 6, nhiệm kỳ 2020 – 2023 nhận định: Tập thể Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khóa VI đều có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào sinh viên; bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội các cấp; luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành, vận động hội viên, sinh viên và gia đình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước; các quy định, quy chế của Nhà trường; chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ và các Nghị quyết của Hội Sinh viên Việt Nam; nhiệt tình và trách nhiệm đối với phong trào, luôn phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao.Ban chấp hành Hội Sinh viên trường khóa VI luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, sự năng động sáng tạo của từng đồng chí UV BCH trong công tác; giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ và tạo được sự thống nhất trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào sinh viên nhà trường bám sát sự chỉ đạo của Hội Sinh viên cấp trên, của Đảng ủy – Ban Giám hiệu và vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên nhà trường.Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường khóa VI đã phát huy vai trò là tổ chức của sinh viên, vì sinh viên…Bên cạnh đó, bản báo cáo cũng nhìn nhận những tồn tại và khuyết điểm cần khắc phục: trong công các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá sau khi triển khai một số hoạt động; công tác hành chính, tổng hợp, thông báo về các đơn vị…

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường khóa 7, nhiệm kỳ 2023 – 2025 ra mắt đại hội

Đại hội  hiệp thương thống nhất bầu 15 đồng chí có tên trên tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường khóa 7, nhiệm kỳ 2023 – 2025 gồm có:

     1 Đ/c. Phạm Quỳnh Anh – Cán bộ Giảng viên

 1. Đ/c. Trần Thu Trang – Khoa Thiết kế Đồ họa
 2. Đ/c. Đỗ Thành Long – Khoa Thiết kế Đồ họa
 3. Đ/c. Phan Ngân Giang – Khoa Thiết kế Nội thất
 4. Đ/c. Bùi Anh Thư – Khoa Mỹ thuật truyền thống
 5. Đ/c. Nguyễn Văn Toàn – – CLB sinh viên
 6. Đ/c. Cao Lê Nhật Mai – Khoa Thiết kế Nội thất
 7. Đ/c. Đào Thuý Bình – CLB sinh viên
 8. Đ/c. Nguyễn Nhật An – Khoa Thiết kế Thời trang
 9. Đ/c. Trần Quỳnh Nhi – CLB sinh viên
 10. Đ/c. Trần Minh Anh – CLB sinh viên
 11. Đ/c. Ngô Xuân Hiếu – CLB sinh viên
 12. Đ/c. Hà Thị Tố Nga – CLB sinh viên
 13. Đ/c. Hoàng Gia Khánh – CLB sinh viên
 14. Đ/c. Lê Anh Minh – CLB sinh viên

Đ/c Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, đ/c Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng trường ghi nhận những thành tích Hội Sinh viên trường ĐH MTCN đã đạt được trong các công tác chính trị, thực hiện công tác Hội và phong trào sinh viên; rèn luyện phẩm chất, tư cách đạo đức phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao ở mỗi hội viên, sinh viên. Đ/c Bùi Trung Dũng tin tưởng Ban chấp hành Hội Sinh viên trường khóa VI luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, sự năng động, sáng tạo trong công tác; phát triển công tác Hội và phong trào sinh viên trường ĐH MTCN  hiệu quả, thành công.

Đồng chí  Hoàng Thanh Tâm – Uỷ viên Ban Thư ký TW Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên trường học, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội  tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn Chủ tịch đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Đảng ủy – Ban Giám hiệu trường ĐH MTCN

Các đại biểu tham dự đại hội chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu tham dự đại hội chụp ảnh lưu niệm

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH MTCN nghiệp lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần Sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp sáng tạo, hội nhập, tích cực học tập, rèn luyện góp phần xây dựng nhà trường ngày càng hiện đại, năng động “, các đại biểu chính thức dự Đại hội đã phát huy cao tinh thần, trách nhiệm, sự sáng tạo để làm nên một kỳ Đại hội thành công, tạo ra những bước phát triển mới trong công tác Hội và phong trào sinh viên của trường ĐH MTCN, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Liên hệ

360 Đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,
Hà Nội, Việt Nam
Email: mtcn@gmail.com
Hotline: 024 38512476

Bản đồ