Đồ chơi và Phương tiện hỗ trợ học tập

  1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân trình độ đại học, có khả năng thiết kế các sản phẩm đồ chơi nhằm duy trì và phát triển ngành đồ chơi theo khuynh hướng truyền thống  kết hợp với kiến thức và công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu thiết yếu cả xã hội.

Về kiến thức:

Được trang bị kiến thức đào tạo bậc đại học của ngành Đồ chơi.

Sinh viên ngành Thiết kế đồ chơi & Phương tiện hỗ trợ học tập thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Có khả năng tư duy hình tượng nghệ thuật, có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực sáng tạo mới đảm bảo kỹ mỹ thuật phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính của trẻ em.

Sinh viên ngành Thiết kế đồ chơi & Phương tiện hỗ trợ học tập thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Về kỹ năng:

Sau khi tốt nghiệp, có khả năng làm việc độc lập trong các lĩnh vực có liên quan đến ngành được đào tạo, có khả năng sư phạm, giảng dạy ở các trình độ thấp hơn (trung cấp, cao đẳng) và tiếp tục trang bị kiến thức ở trình độ cao hơn.

Về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp:

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp. nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

Sinh viên ngành Thiết kế đồ chơi & Phương tiện hỗ trợ học tập thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp
  1. Quy trình đào tạo

Sinh viên được đào tạo trong thời gian 5 năm:

Hai năm đầu học các môn thuộc khối kiến thức đại cương và các môn cơ sở mỹ thuật.

Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ chơi & Phương tiện hỗ trợ học tập
Đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ chơi & Phương tiện hỗ trợ học tập

Ba năm tiếp theo học các môn còn lại của khối kiến thức đại cương, cơ sở mỹ thuật, khối kiến thức chuyên sâu của ngành và làm bài tốt nghiệp.

Liên hệ

360 Đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,
Hà Nội, Việt Nam
Email: mtcn@gmail.com
Hotline: 024 38512476

Bản đồ