Lễ công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025 và Quyết định bổ nhiệm quản lý các đơn vị

Chiều ngày 08/8/2022, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (ĐH MTCN) long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025 và Quyết định bổ nhiệm quản lý các đơn vị. 

Tới dự Lễ công bố, về phía Bộ Giáo dục & Đào tạo có sự hiện diện của: TS Mai Thị Anh – Phó vụ trưởng vụ Pháp chế, TS Đỗ Việt Hùng – Đại diện vụ tổ chức cán bộ . Về phía trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Lễ công bố có sự hiện diện của: ThS. GVC Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; ThS Trần Mạnh Linh –  Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, ThS Trần Tiến Thành – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, ban, trung tâm.

Nghi lễ chào cờ trong buổi Lễ công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường ĐH MTCN nhiệm kỳ 2020-2025 và Quyết định bổ nhiệm quản lý các đơn vị

1. Công bố Nghị quyết của Hội đồng trường bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng trường – ThS Bùi Trung Dũng chủ trì Lễ công bố nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường ĐH MTCN. ThS Trần Mạnh Linh – Thư ký Hội đồng trường công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và Kế toán trưởng.
– Nghị quyết số 98/NQ-HĐT ra ngày 29/6/2022 của Hội đồng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp về việc bổ nhiệm TS Trần Bá Tăng – Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
– Nghị quyết số 99/NQ-HĐT ra ngày 29/6/2022 của Hội đồng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp về việc bổ nhiệm ThS Đào Thị Lan Hương – Đảng ủy viên, chuyên viên chính, Phụ trách Kế toán trưởng, Phụ trách phòng Kế hoạch Tài vụ giữ chức vụ trưởng Kế toán trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

ThS Trần Mạnh Linh – Thư ký Hội đồng trường công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và Kế toán trưởng

Thực hiện nội dung Nghị quyết đã đề ra, ThS. GVC Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và TS Mai Thị Anh – Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ Giáo dục & Đào tạo trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường ĐH MTCN cho TS Trần Bá Tăng và TS. Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. GVC Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng trường ĐH MTCN cho ThS Đào Thị Lan Hương.

ThS. GVC Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch Hội đồng trường và TS Mai Thị Anh – Phó vụ trưởng vụ Pháp chế – Bộ Giáo dục & Đào tạo trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cho TS Trần Bá Tăng
TS. Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. GVC Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch Hội đồng trường trao quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cho ThS Đào Thị Lan Hương

 Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng trường, ThS. GVC Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch Hội đồng trường cũng gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo mới được bổ nhiệm. Đây là lần đầu tiên Hội đồng trường thực hiện công tác bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng, tiến tới kiện toàn bộ máy quản lý. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng trường cũng đề nghị và tin tưởng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức tại các đơn vị được kiện toàn nhân sự sẽ luôn đồng tâm, nhất trí để xây dựng một đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao phó.

ThS. GVC Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại buổi lễ

TS Trần Bá Tăng – Tân phó hiệu trưởng trường ĐH MTCN phát biểu nhận chức với lời trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm giao nhiệm vụ và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy khối, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam Ban Giám hiệu, Hội đồng trường ĐH MTCN. Với sự tín nhiệm nhận được, đồng chí Trần Bá Tăng khẳng định sẽ nỗ lực, phấn đấu hết mình để đáp ứng tốt yêu cầu công việc trên cương vị mới. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ trong công tác của các đơn vị, của công chức, viên chức trong Bộ để cùng nỗ lực phấn đấu, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

TS Trần Bá Tăng – Tân phó hiệu trưởng trường ĐH MTCN phát biểu nhận chức

 Đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo, TS Mai Thị Anh – Phó vụ trưởng vụ Pháp chế đã có bài phát biểu chúc mừng Tân Phó Hiệu trưởng và Kế toán trưởng mới được bổ nhiệm và chúc mừng trường ĐH MTCN đã từng bước thành công trên chặng đường kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Là thành viên của Hội đồng trường, TS Mai Thị Anh cũng chia sẻ niềm vui, sự tự hào khi là một thành viên của một trường đại học đào tạo mỹ thuật ứng dụng hàng đầu đất nước. TS Mai Thị Anh cũng tin tưởng bộ máy lãnh đạo mới của Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh vốn có, tinh thần và những giá trị quý giá của các thế hệ đi trước gây dựng nên để hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh của mình.

TS Mai Thị Anh – Phó vụ trưởng vụ Pháp chế – Bộ Giáo dục & Đào tạo phát biểu tại Lễ công bố

2. Công bố Quyết định của Hiệu trưởng bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị
TS Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì công tác công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị. Đ/c Trần Hùng Nam – Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đọc các Quyết định bổ nhiệm:
– Quyết định số 433/QĐ-MTCN ra ngày 14/7/2022 của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp về việc điều chuyển và bổ nhiệm ThS. Trần Mạnh Linh – Đảng ủy viên, giảng viên khoa Trang trí Nội ngoại thất giữ chức vụ Trưởng phòng Thanh tra khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
– Quyết định số 515 /QĐ-MTCN ra ngày 09/8/2022 của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp về việc bổ nhiệm có thời hạn ThS. Hoàng Khắc Biên – Đảng ủy viên, phụ trách phòng Chính trị & Công tác sinh viên giữ chức vụ Trưởng phòng Chính trị & Công tác sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
– Quyết định số 516 /QĐ-MTCN ra ngày 09/8/2022 của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp về việc bổ nhiệm ThS Phùng Hoa Miên, phó trưởng khoa Mỹ thuật cơ sở giữ chức vụ Trưởng khoa Mỹ thuật cơ sở trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
– Quyết định số 517 /QĐ-MTCN ra ngày 09/8/2022 của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp về việc bổ nhiệm ThS. Đặng Minh Vũ – Đảng ủy viên, Phụ trách khoa Thiết kế Đồ họa giữ chức vụ Trưởng khoa Thiết kế Đồ họa trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thực hiện nội dung các Quyết định đã đưa ra, TS. Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị: Khoa Mỹ thuật Cơ sở, Khoa Thiết kế Đồ họa, Phòng Chính trị & Công tác sinh viên, Phòng Thanh tra, khảo thí & đảm bảo chất lượng giáo dục.

TS. Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị

 Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt lãnh đạo Nhà trường chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm quản lý. TS. Phạm Hùng Cường khẳng định: Quy trình bổ nhiệm thực hiện theo chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới có thêm điều kiện phát huy năng lực, trình độ chuyên môn và quản lý, cống hiến vì sự nghiệp phát triển Nhà trường và tạo động lực thúc đẩy sự phát triển và lớn mạnh của đội ngũ lãnh đạo trong thời gian tới. Hiệu trưởng đề nghị các lãnh đạo đơn vị mới được bổ nhiệm không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

TS Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Lễ công bố

   Đại diện các cán bộ quản lý mới nhận quyết định bổ nhiệm, ThS Hoàng Khắc Biên – Tân trưởng phòng Chính trị & Công tác sinh viên phát biểu tại buổi lễ Bày tỏ sự trân trọng biết ơn khi được tin tưởng giao trọng trách, thay mặt các cán bộ lãnh đạo đơn vị phòng, khoa mới được bổ nhiệm, ThS Hoàng Khắc Biên – Tân trưởng phòng Chính trị & Công tác sinh viên cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới được giao, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường.

ThS Hoàng Khắc Biên – Tân trưởng phòng Chính trị & Công tác sinh viên phát biểu tại buổi lễ

Lễ công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025 và Quyết định bổ nhiệm quản lý các đơn vị đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện đặc biệt ý nghĩa là quan trọng trong công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, tiếp tục tạo động lực thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh của đội ngũ lãnh đạo Nhà trường trong thời gian tới, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, nâng cao hơn nữa vị thế của trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp trong nước và khu vực.
Kính chúc Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng trường và các đơn vị phòng, khoa, ban, trung tâm sức khỏe và thành công./.

Liên hệ

360 Đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,
Hà Nội, Việt Nam
Email: mtcn@gmail.com
Hotline: 024 38512476

Bản đồ