Thiết kế Công nghiệp

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Thiết kế Công nghiệp có trình độ và khả năng thiết kế, sáng tác kiểu dáng cho những sản phẩm công nghiệp, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của xã hội.

Về kiến thức:

Nắm được những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển về kỹ thuật, công nghệ các loại sản phẩm liên quan đến ngành thiết kế công nghiệp.

Có kiến thức chung về thẩm mỹ công nghiệp và kiến thức sâu về chuyên ngành thiết kế công nghiệp.

Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học nhân văn và nghệ thuật.

Có khả năng sáng tác và thiết kế các sản phẩm, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thuộc lĩnh vực thiết kế công nghiệp.

Có khả năng thuyết trình ý tưởng bằng ngôn ngữ nói, viết và ngôn ngữ thiết kế công nghiệp.

Đủ điều kiện giảng dạy ở các cơ sở đào tạo mỹ thuật ứng dụng và tiếp tục học ở các cấp học cao hơn.

Đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Thiết kế Công nghiệp
Đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Thiết kế Công nghiệp

Về kỹ năng

Có khả năng thể hiện những ý tưởng thiết kế thuộc lĩnh vực thiết kế công nghiệp và sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học chuyên ngành.

Có khả năng thể hiện thuần thục các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng bằng ngôn ngữ tạo hình trên các chất liệu khác nhau thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Có đủ năng lực, kiến thức và kỹ năng của ngành được đào tạo để giảng dạy ở các bậc học thấp hơn.

Có khả năng làm việc độc lập và theo các mô hình làm việc nhóm để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến ngành thiết kế công nghiệp.

Sinh viên ngành Thiết kế Công nghiệp thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp
Sinh viên ngành Thiết kế Công nghiệp thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Về phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp:

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật. Độc lập, sáng tạo, tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các vấn đề liên quan đến lĩnh vực bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Sinh viên ngành Thiết kế Công nghiệp thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Quy trình đào tạo

Sinh viên được đào tạo trong thời gian 5 năm:

Hai năm đầu học các môn thuộc khối kiến thức đại cương và các môn cơ sở mỹ thuật.

Ba năm tiếp theo học các môn còn lại của khối kiến thức đại cương, cơ sở mỹ thuật, khối kiến thức chuyên sâu của ngành và làm bài tốt nghiệp.

Liên hệ

360 Đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,
Hà Nội, Việt Nam
Email: mtcn@gmail.com
Hotline: 024 38512476

Bản đồ