Hội nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025

Liên hệ

360 Đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,
Hà Nội, Việt Nam
Email: mtcn@gmail.com
Hotline: 024 38512476

Bản đồ