Hội nghị Viên chức, Người lao động Trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp năm học 2022-2023

Ngày 25/11/2022, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (ĐH MTCN) long trọng tổ chức Hội nghị Viên chức, Người lao động (VCNLĐ) nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm học 2021-2022 và đề ra kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

Lễ chàocờ tại Hội nghị Viên chức, Người lao động năm học 2022-2023

Tham dự hội nghị, về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam có sự hiện diện của Đ/c Nguyễn Ngọc Ân – Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GDVN, Thành viên Hội đồng trường Trường ĐHMTCN. Về phía Nhà trường có sự hiện diện của: Đ/c Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Đ/c Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Đ/c Trần Bá Tăng – UVBTV, Phó Hiệu trưởng; Đ/c Trần Mạnh Linh – Đảng uỷ viên, Chủ tịch Công đoàn trường cùng lãnh đạo các phòng, khoa, ban, trung tâm và các viên chức, người lao động Nhà trường.

Đ/c Nguyễn Ngọc Ân – Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GDVN, Thành viên Hội đồng trường Trường ĐHMTCN phát biểu tại Hội ngh

Đ/c Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và Đ/c Trần Mạnh Linh – ĐUV, Chủ tịch Công đoàn trường đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe các bản báo cáo tóm tắt:

  1. Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị năm học 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023
  2. Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công việc của Hội đồng trường năm học 2021-2022
  3. Dự thảo Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm học 2021-2022 & phương hướng 2022-2023
  4. Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp
  5. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2021 & Dự thảo Báo cáo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2022-2023
  6. Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2021-2022 & phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023
  7. Báo cáo tóm tắt kiểm điểm của người đứng đầu Nhà trường về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

Đ/c Phạm Hùng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đọc dự thảo báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, nghị quyết Hội nghị VCNLĐ năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023

Nội dung bản báo cáo: “Kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, nghị quyết hội nghị viên chức, người lao động, quy chế dân chủ cơ sở năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023” đề cập đến kết quả thực hiện các công tác: Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác đào tạo hệ Đại học và Sau đại học; Công tác tổ chức; Công tác nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế; Công tác quản lý sinh viên; Công tác Thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Công tác Đầu tư xây dựng và Cơ sở vật chất thiết bị; Công tác Tin học và truyền thông; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác chăm lo đời sống VCNLĐ; Công tác Đảng, Đoàn thể… Ở tất cả các công tác, bằng sự nỗ lực, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm cao, tập thể VCNLĐ trường ĐHMTCN đã vượt qua nhiều khó khăn, gặt hái được nhiều thành tích. Với những thành công đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 đã được đề ra cụ thể ở các công tác: Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng; Đào tạo nguồn nhân lực; Tổ chức cán bộ; Cơ sở vật chất; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; Thực hiện cơ chế tự chủ… nhằm nâng cao hơn nữa những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua.

Đ/c Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đọc báo cáo kết quả thực hiện công việc của Hội đồng trường năm học 2021-2022

Thay mặt Hội đồng trường, Đ/c Bùi Trung Dũng – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng trường với các nội dung về hoạt động qua các phiên họp, kết quả thực hiện chức trách, quyền hạn thể hiện qua các nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Kết quả thực hiện chức năng giám sát; Về công tác giải quyết đơn thư, thực hiện Kết luận Thanh tra. Trong bản báo cáo, Đ/c Chủ tịch Hội đồng trường cũng thẳng thắn nêu lên những nhiệm vụ chưa thực hiện, những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Năm học vừa qua, mặc dù còn có nhiều khó khăn thách thức song Hội đồng trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung, nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác. Phương hướng hoạt động của Hội đồng trường năm học 2022-2023 tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể: Lập chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường trong giai đoạn 2025-2030; Xây dựng các chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Nhà trường; Lập kế hoạch giám sát cụ thể một số công tác trọng điểm của nhà trường trong năm 2022.

Đ/c Trần Mạnh Linh – ĐUV, Chủ tịch Công đoàn trường đọc dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021-2022 Phương hướng hoạt động năm học 2022-2023

Đ/c Hoàng Khắc Biên – ĐUV, Thành viên BTC nhân sự của Hội đồng trường đọc bản dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường ĐHMTCN

Đ/c Đào Thị Lan Hương – ĐUV, Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ đọc bản báo cáo hoạt động tài chính năm 2021 & báo cáo sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022, 2023

Đ/c Đào Văn Thìn – Trưởng Ban thanh tra nhân dân đọc bản dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Ban TTND năm học 2021-2022 & Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Ngọc Ân – UV Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GDVN, Thành viên Hội đồng trường trường ĐHMTCN ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà trường ĐHMTCN đã đạt được trong năm học 2021-2022 vừa qua. Đ/c Nguyễn Ngọc Ân tin tưởng trong năm học 2022-2023, tập thể VCNLĐ trường ĐHMTCN sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong mọi công tác.

Hội nghị cũng lắng nghe hai tham luận:

  • Công tác đào tạo hệ Đại học năm học 2021-2022 những tồn tại, khó khăn và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023 (Đ/c Hoàng Hải Yến – Phụ trách Phòng Đào tạo)
  • Tăng cường hợp tác đào tạo của Khoa Trang trí Nội Ngoại thất (Đ/c Trần Quỳnh Anh – Khoa Trang trí Nội Ngoại thất

Đ/c Hoàng Hải Yến – Phụ trách Phòng Đào tạo đọc bản tham luận: “Công tác đào tạo hệ Đại học năm học 2021-2022 những tồn tại, khó khăn và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023”

Thay mặt Đảng uỷ, Đ/c Bùi Trung Dũng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường đã chúc mừng và biểu dương sự cố gắng nỗ lực, những thành tích mà VCNLĐ trong Nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Và trong năm học mới, toàn thể VCNLĐ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Giáo dục – Đào tạo về công tác Giáo dục và Đào tạo; Kiện toàn bộ máy, ổn định tổ chức, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giảng viên; Không ngừng đổi mới nội dung phương pháp, hình thức đào tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý nghiên cứu; Từng bước thực hiện tự chủ đại học trong đó chú trọng thực hiện công tác kiểm định để đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT, tăng chỉ tiêu tuyển sinh; BCH Công đoàn Trường phát huy vai trò chức năng của tổ chức Công đoàn, tham mưu với Ban giám hiệu Nhà trường để từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho VCNLĐ, đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tại Hội nghị, đại diện Ban giám Hiệu, Đ/c Phạm Hùng Cường – Hiệu trưởng và đại diện Công đoàn Trường, Đ/c Trần Mạnh Linh – Chủ tịch Công đoàn trường đã ký Bản giao ước thi đua tập thể năm học 2022-2023.

Đ/c Phạm Hùng Cường  Hiệu trưởng và Đ/c Trần Mạnh Linh  Chủ tịch Công đoàn hoàn tất Bản ký kết giao ước thi đua tập thể năm học 2022-2023

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, cùng tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, nhất trí, trường ĐHMTCN tin tưởng rằng mỗi VCNLĐ sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng và phát triển nhà trường, xứng đáng với vị thế đào tạo và nghiên cứu mỹ thuật ứng dụng đầu tiên và hàng đầu cả nước.

Liên hệ

360 Đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,
Hà Nội, Việt Nam
Email: mtcn@gmail.com
Hotline: 024 38512476

Bản đồ